Infolinia 818 200 817 

Energia elektryczna dla domu

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje obywatelom Europy swobodny przepływ towarów, swobodę świadczenia usług i swobodę przedsiębiorczości.
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego, Państwa Członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom m.in. możliwość przełączenia się do nowego sprzedawcy, (zasada TPA - Third Party Access).
Aktem prawnym, który określa zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię przez przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce jest: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne, z dalszymi zmianami.  Pełne otwarcie rynku energii elektrycznej w Polsce nastąpiło 1 lipca 2007 roku – nowelizacją tej Ustawy.

Art. 4j Ustawy Prawo Energetyczne mówi :   „Odbiorca paliw gazowych lub energii
ma prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy”  zatem każdy Odbiorca  :
- ma prawo zmiany sprzedawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
- z dostępnych na rynku ofert możesz wybrać tę, która jest dla niego  najkorzystniejsza
-  ma prawo do równoprawnego traktowania i uczciwych praktyk handlowych,

Bałtycka Agencja Obrotu Energią Sp. z o.o. pragnie pomóc Państwu , w doborze najkorzystniejszych ofert na polskim  rynku energetycznym zgodnie z zasadą win-win (wygrany-wygrany).