Infolinia 818 200 817 

Doradztwo energetyczne

Oferujemy Państwu kompleksową ofertę na wybudowanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej "pod klucz" zajmując się projektem od "A do Z".  Dlatego informujemy, że znamy różne źródła finansowania zewnętrznego takich instalacji od dotacji unijnych, przez pożyczki środowiskowe do kredytów bankowych.

W zakresie dotacji inwestycyjnych polecamy te dzięki, którym można dostosować przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii i rekomendujemy nasze usługi konsultingowe w przedmiocie opracowania wniosków o dotacje oraz Studiów Wykonalności do planowanych projektów.

W ramach wstępnego projektu koncepcyjnego oferujemy następujący zakres prac wraz z dołączonymi dokumentami:

1.            Wykonanie schematu ideologicznego rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej.

2.            Opracowanie informacji technicznej falowników wraz z schematem ideologicznym połączeń stringów modułów, ich ilości i zakresów napięć pracy.

3.            Wykonanie analizy poziomu nasłonecznia na danym obszarze, ilości wyprodukowanej rocznie energii elektrycznej oraz wyliczenie wielkości emisji unikniętej CO2.

4.            Opracowanie dokumentacji technicznej – charakterystyka techniczno-ruchowa przyłączanych urządzeń w języku polskim.

5.            Dołączenie deklaracji zgodności falowników z dyrektywami UE.

6.            Dołączenie świadectwa zgodności falowników z normami; w tym z normą EN50438 .

7.            Dołączenie świadectwa emisji harmonicznych zgodnie z EN 61000-3-12 dla falowników w języku polskim.

8.            Opracowanie karty katalogowej modułu fotowoltaicznego w języku polskim.

9.            Dołączenie karty katalogowej zastosowanych falowników w języku polskim.

10.          Opracowanie wzoru wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej  właściwego Operatora.