Infolinia 818 200 817 

Kompensacja energii bierniej

Zjawisko mocy w obwodach prądu przemiennego dzieli się na: ENERGIĘ CZYNNĄ, BIERNĄ I POZORNĄ. Każda z tych jednostek jest iloczynem wolta i ampera ( 1W=1Vx1A). Różny jest jednak sens fizyczny każdej z tych wielkości.
Energia czynna= Moc czynna (P) w układach prądu przemiennego (również prądu zmiennego) część mocy, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło. W układach prądu stałego cała moc jest mocą czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat.
Energia bierna = Moc bierna (Q) jest wielkością konwencjonalną, w sposób umowny opisującą zjawisko pulsowania energii elektrycznej między elementem indukcyjnym lub pojemnościowym odbiornika, a źródłem energii elektrycznej lub między różnymi odbiornikami. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania urządzeń elektrycznych (np. transformatorów, silników).. Jednostką mocy biernej jest  war (wolt amper reaktancyjny) wywodzi się z angielskiego Volt Ampere Reactive,
Energia pozorna = Moc pozorna (S) jest geometryczną sumą mocy czynnej i biernej prądu elektrycznego pobieranego przez odbiornik ze źródła. Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci energię czynną i bierną. Energię bierną dzielimy na indukcyjną i pojemnościową.
        
Energia bierna indukcyjna związana jest z urządzeniami indukcyjnymi takimi jak np. piece indukcyjne, silniki. Energia bierna pojemnościowa natomiast wiąże się z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli, będącymi pod napięciem. Występowanie każdej z tego rodzaju energii jest niekorzystne gdyż powoduje wzrost prądów zasilających, a w konsekwencji wzrost strat przesyłowych, konieczność zwiększenia przekroju przewodów linii zasilających oraz zmniejsza możliwość obciążenia mocą czynną generatorów i transformatorów. Obecność energii biernej w sieci zwiększa straty cieplne, zmniejsza sprawność transformatorów i linii kablowych. Aby ustrzec się przed tym negatywnym działaniem, Zakłady Energetyczne stosują sankcje finansowe dla odbiorców, którzy pobierają zbyt dużo energii biernej w stosunku do zużycia energii czynnej.
   Miarą składowej biernej prądu jest współczynnik mocy cos fi, często wyrażany również jako tg fi, podawany w warunkach technicznych i taryfikatorach Zakładów Energetycznych. Przekroczenie ustalonej wielkości tg fi (najczęściej 0,2-0,4) skutkuje wspomnianymi obciążeniami finansowymi.
Koszty z tym związane w niektórych przypadkach, mogą stanowić 1/3 wartości miesięcznej faktury za energię elektryczną. Zastosowanie odpowiednich układów do kompensacji, tzw. baterii kondensatorów, niweluje tę opłatę do zera!
Bałtycka Agencja Obrotu Energią ,oferuje Państwu możliwość redukcji tych opłat poprzez montaż układu do kompensacji bez ponoszenia dodatkowych inwestycji.
W większości przypadków wystarczy do nas wysłać 3 ostatnie faktury z opłatami za energię bierną na podstawie których , przygotujemy Państwu w ciągu 48 godzin  kompleksową ofertę.
Niezawodność stosowanych przez nas rozwiązań jest fakt, że rozliczamy się z Klientem za efekt.
Wyżej wymienione urządzenie zainstalujemy bezpłatnie i poczekamy 1 pełny miesiąc rozliczeniowy, aby mogli Państwo sprawdzić brak opłaty za energię bierną. Równowartość zaoszczędzonych środków z tytułu zainstalowania kompensatora mocy biernej od tego momentu przeznaczana będzie na spłatę kosztów związanych z zainstalowaniem układu. W momencie spłaty pełnej wartości urządzenia, staje się ono Państwa własnością i przynosi comiesięczny zysk o wartości ponoszonych miesięcznych opłat za energię bierną.
Zatem każdy miesiąc z opłatami za energię bierną, to wyrzucone pieniądze w błoto . Odpowiedź na pytanie czy płacić dla operatora kary czy tą samą wartość przeznaczać na swoje urządzenie jest oczywista?

Jesteś zainteresowany? Złóż zamówienie lub skontaktuj się z naszą infolinią.