Infolinia 818 200 817 

Modernizacja Układów Pomiarowo-Rozliczeniowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz aktualnej IRiESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego) dla danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego , na terenie którego znajduje się układ pomiarowy ,firmy, które nie dokonały modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego ( mają stare układy) zgodnie z zasadą TPA, nie mogą zmienić sprzedawcy energii ani negocjować cen.

W takim przypadku lokalny dystrybutor oferuje cenę sprzedaży energii, która najczęściej  jest zawyżona w stosunku do cen konkurencyjnych sprzedawców.
Sytuacja ta dotyczy  odbiorców w grupach taryfowych B i A, zasilanych na średnim i najwyższym napięciu. Tacy odbiorcy zobowiązani są do dostosowania tych układów na swój koszt.

Bardzo często Klienci sugerując się tym , iż mają zdalny odczyt zużycia energii,  zakładają że mają dostosowany układ do TPA , lecz to błąd. Prawidłowo wykonana modernizacja wiąże się najczęściej z wymianą :

  • przekładników prądowych i napięciowych
  • liczników energii i zegara synchronizującego
  • okablowania i listew układu

oraz montażem dodatkowych  modułów komunikacyjnych(GPRS)  i urządzeń podtrzymujących pracę układu pomiarowego bez zasilania z sieci( tzw. UPS)

Przy modernizacji układów należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora energii o wydanie warunków na przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie  zasadą TPA,
W celu wykonania wyceny  modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego  potrzebujemy :

  1. Czytelne zdjęcie licznika energii elektrycznej – zdjęcie powinno być wykonane w taki sposób aby umożliwiało odczytanie numerów seryjnych, modelu, typu i jego parametrów.
  2. Czytelne zdjęcie elementów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu licznika energii elektrycznej.
  3. Zdjęcie przestrzeni w bezpośredniej okolicy licznika energii
  4. Czytelna kopia faktury za usługi dystrybucyjne (z ostatniego miesiąca)
  5. Czytelną kopię elektrycznego schematu zasilania obiektu.
  6. Czytelna kopia świadectw legalizacji przekładników prądowych ( sieć niskiego napięcia zawiera tylko te przekładniki)  i napięciowych ( w przypadku średnich napięć) lub ich parametry (typ, model, przekładnia, moc, klasa dokładności, współczynnik bezpieczeństwa - potwierdzone rzeczywistym zdjęciem)
  7. Czytelna kopia umowy dystrybucyjnej lub kompleksowej wraz z jej wszystkimi aneksami.

Jesteś zainteresowany? Złóż zamówienie lub skontaktuj się z naszą infolinią